MECHANIKA GRY: Wiara

ver. 3.0 [08-01-2021]

Żadna siła nie może się równać z potęgą boską. Bezpośrednimi wykonawcami woli boskiej na ziemi są ziemscy namiestnicy bogów, kapłani, którzy dysponują ogromną mocą. Jednakże siła ta nie przysługuje każdemu - tylko najwierniejsi i najbardziej sumienni są godni władać potęgą, o jakiej zwykły śmiertelnik może tylko pomarzyć. Moc kapłana, pochodząca od boga, napędzana jest "tylko" Wiarą i posłuszeństwem.
Jednakże to co czyni kapłanów potężnymi, jest także ich słabością. Kapłana, który sprzeniewierza się Kościołowi i Wierze, spotyka straszny los - bogowie rzadko przebaczają. Jeśli już do tego dojdzie, to wymagają ogromnych poświęceń, aby odkupić winy.

I Zasady.

1. Punkty Wiary.

Siłą kapłana jest Wiara i każdy z nich posiada 20 Punktów Wiary. Właśnie ze swej Wiary kapłan czerpie moc prosto od boga. Ta wartość może zostać zmieniona tylko na parę sposobów:
- Za wybitne zasługi na rzecz swej religii/bóstwa jak np. długoletnia i wierna służba, pokonanie potężnego wroga religii, dokonanie wspaniałego czynu ku chwale bóstwa itp. Takie zwiększenie Wiary nazywa się Punktami Łaski.
- Poprzez zakup Atutu Kontemplacja.
- Bogowie doceniają mądrość i oświecenie swych kapłanów, dlatego też kapłani z Mądrością 16 lub więcej zwiększają swą Wiarę o wyznaczoną wartość.
- Za przewinienia względem swej wiary parametr ten może zostać czasowo lub stale obniżony. Są to Punkty Niełaski.
- Za zgubienie świętego Symbolu Wiary (-10).

W przypadku utraty Wiary, kapłan może błagać bóstwo lub kapłana wyższej rangi o wyznaczenie świętej misji, w której może odkupić swoje winy. Bywa też tak, że boski sen wyznacza nową drogę kapłanowi jako pokutę i szansę odkupienia swoich przewinień.

2. Odzyskiwanie Punktów Wiary.

Aby odzyskać swą Wiarę po rzuconych modlitwach, kapłan musi spędzić pewien czas na modłach do swego bóstwa. Jeśli ma dostępne kadzidło to trwa to k4 minuty na 1 punkt odzyskiwanej Wiary. Jeśli kapłan nie ma takiej możliwości, a zwykle tak bywa, gdy jestw podróży, może zwyczajnie się pomodlić, co trwa jednak dłużej – 10 minut na 1 punkt Wiary.

3. Modlitwy.

Moc boska nie jest nazywana czarem, to domena magów. Kapłani zwykli nazywać to Modlitwą. Modlitwy tak jak czary magów mają swoje Kręgi, w przypadku kapłanów jest ich 7.
Każda Modlitwa kosztuje kapłana pewną ilość Wiary (Punkty Wiary), która na jakiś czas jest tracona po inkantacji Modlitwy. Wiara jest odzyskiwana poprzez modły kapłana do swego bóstwa.

Oprócz tego każda Modlitwa ma 3 poziomy siły. Na początku kapłan otrzymuje Modlitwę na 1 poziomie, ale wraz ze zdobywaniem nowych poziomów doświadczenia lub czynienia zasług dla swej religii, bóstwo może obdarować kapłana wyższym poziomem danej Modlitwy.

Kapłan nie „zapamiętuje” Modlitw niczym mag, jeśli jest godzień, to ma dostęp do mocy boskiej przez cały czas. Mimo że kapłan o wiele rzadziej niż mag objawia swą moc, to jego Modlitwy są o wiele potężniejsze. Każdy przeciwnik musi liczyć się z potęgą kapłańską, jednakże każdy kapłan musi ważyć swe czyny – bogowie nie lubią, gdy ich moce są wykorzystywane niepotrzebnie lub niezgodnie z ich etosem. Rozzłoszczony bóg może zastosować różne kary, od obniżenia Wiary kapłana (Punkty Niełaski), zablokowaniu niektórych Kręgów Modlitw, po przekleństwo lub nawet śmierć.

Kapłan nie używa do wyzwolenia Modlitwy żadnych składników, używa tylko i wyłącznie swej Wiary, polega na swym bogu, a nie na komponentach, niczym czarownik. Jedynym składnikiem jakiego kapłan potrzebuje do głoszenia Modlitw to święty symbol kapłana, najcenniejszy przedmiot jaki posiada. Jeśli kapłan go straci, to jego Wiara wynosi zawsze 10 punktów, a wszystkie Modlitwy są wykonywane z testem trudniejszym o 2. Dopóki kapłan nie odzyska symbolu, to jego Wiara będzie słaba. Jeśli niemożliwe jest odzyskanie świętego symbolu, to kapłan może otrzymać nowy symbol od swych przełożonych (nie muszą się na to zgodzić – mogą nawet wygnać nieroztropnego kapłana ze świątyni), ale i tak jego Wiara będzie się stopniowo zwiększać do poziomu "20" (w tempie 1 na miesiąc). Wysocy Kapłani dla kapłanów niższych rangą uzyskują święte symbole bezpośrednio od bóstwa, w świętym miejscu i po wielu dniach Modlitw. Trwa to zwykle wiele dni lub nawet tygodni. Święty symbol to nie jest zwykły przedmiot, to potężny oręż prosto od boga, dlatego jest tak cenny. Magowie przy zwykłym wykryciu magii nie wyczują nic magicznego od symbolu kapłana, dopiero po bliższym przyjrzeniu się poczują potężną moc.

4. Koszt Modlitwy.

Każda Modlitwa kosztuje kapłana tyle Punktów Wiary, z jakiego Kręgu pochodzi. Punkty Wiary są odpisywane, tylko jeśli Modlitwa się uda. W przypadku, jeśli kapłan nie zostanie wysłuchany przez boga, może w następnej rundzie nadal prosić o tę samą Modlitwę i następną, jednakże każda kolejna próba pogarsza trudność w Teście Atutu o 1 na następne 24 godziny.

5. Test Wiary.

Aby Modlitwa się udała, kapłan wykonuje Test Atutu Modlitwy kapłańskie. W tym momencie testowana jest żarliwość i oddanie kapłana. Jeśli rzut się powiedzie, to Modlitwa zostaje wypowiedziana i kapłan tymczasowo traci Punkty Wiary zgodnie z Kręgiem Modlitwy. Jeśli rzut się nie powiedzie, to Wiara nie jest tracona i kapłan może próbować prosić swe bóstwo o łaskę w następnej rundzie. Wyjątkowy pech w Teście Atutu (same jedynki) oznacza, że kapłan nadwyrężył cierpliwość bóstwa i przez następne 7-14 dni wykonuje wszystkie Testy Wiary z trudnością większą o 2. Jeśli w tym czasie przy jakimkolwiek Teście Wiary zostanie wyrzucony wyjątkowy pech, to kapłan ściąga na siebie Gniew Boski (Kara, Przekleństwo lub Śmierć).

II Nauka.

1. Zdobywanie nowych Modlitw.

Kapłan awansując na kolejny poziom doświadczenia prosi swego boga o kolejne Modlitwy. Najczęściej kapłani po przejściu na poziom obdarowywani są 1-2 Modlitwami, chyba że kapłan prosi o Modlitwy z niższych Kręgów niż obecnie dostępny, wtedy tą liczbę można zwiększyć. Bywa też, że kapłani proszą o zwiększenie mocy już znanej Modlitwy. Każda Modlitwa może mieć 3 poziomy siły – standardowo kapłan zna Modlitwy o sile 1.

2. Specjalizacja i Mistrzostwo w Modlitwach.

Modlitwy, podobnie jak czary, dzielą się na 3 poziomy siły. Kapłani mogą rozwijać swoje Modlitwy, aby miały one jeszcze większą moc.
Po przejściu na kolejny Poziom Doświadczenia, Kapłan może zrezygnować z nowej Modlitwy i prosić o rozwinięcie tej, którą już posiada. Bóg może także sam od siebie wynagrodzić starania Kapłana i zwiększyć siłę jego Modlitwy.
Inaczej niż czarodziej, Kapłan nie wydaje Punktów Atutu na rozwój swoich Modlitw. Dodatkowe możliwości Modlitw są wymienione przy opisie każdej z nich.